Problémy naší země nejsou jen vinou zkorumpovaných činitelů, ale především systému, který jim umožňuje jej zneužívat. Věříme, že současný stav lze zlepšit nastavením pravidel — neprůstřelné legislativy.
Jsme právníci a nebojíme se toho využít.

Politika je prorostlá korupcí

Česká republika je krásná země a žije se tu hezky. Neválčíme, nesužují nás hladomory ani epidemie. Můžeme cestovat do zahraničí, studovat a svobodně říkat, co si myslíme. Problémem je ale vysoká míra korupce. Děrami ve státním rozpočtu odcházejí miliardy na soukromá konta. Organizovaný zločin, který se na společných penězích přiživuje, má tak blízko k politikům, že si dokáže ve svůj prospěch upravovat zákony.

„Sice máte zdroje na to, abyste byli na úrovni Norska, ale vaše instituce jsou podobné spíše Senegalu.”

Robert Klitgaard, profesor Claremont University v Kalifornii

Vyměnit politiky se už zkoušelo

Proč nezavál nový vítr v politice?

Nestačí všechny odpovědné zavřít, vyházet a vyměnit. Děravé zákony a špatná praxe dřív nebo později vrátí všechno do starých kolejí. Aby se něco doopravdy změnilo, musí se zároveň změnit právní prostředí a zmenšit prostor, kde se dá beztrestně a potají krást. Když se nikdo neptá politiků a úředníků jak hospodaří se společnými penězi a podle čeho rozhodují, korupce vzkvétá.

Postrachem zlodějů jsou jasná pravidla, neprůstřelné a vymahatelné zákony. A hlavně občané, kteří se umí ozvat.

„Český organizovaný zločin nejvyšší úrovně má podobu vlivových (klientelistických) sítí a podnikatelsko-mocenských struktur. Prostřednictvím legálních ekonomických subjektů profituje zejména systematickým obohacováním se na veřejných rozpočtech a firmách se státní majetkovou účastí.”

Výroční zpráva BIS 2010

Co s tím můžou dělat právníci?

Využívat právo jako protiváhu korupci, posilovat demokracii a pomáhat lidem se ozvat.

Jsme největší právní kanceláří tohoto druhu v České republice a TOP5 v Evropě.

Měníme zákony

Navrhujeme a prosazujeme legislativu, která narušuje propojení politiky a byznysu – na české i evropské úrovni.

Řešíme případy

Od roku 1995 jsme řešili desítky případů – porušování zákonů, ohrožování zdraví lidí či poškozování přírody.

Pomáháme lidem

Zvyšujeme právní povědomí. Pomáháme lidem uplatňovat jejich práva a komunikovat s úřady. Zastáváme se slabších.

Online poradna
Stovky právních rad
Specializovaná školení
1000 zodpovězených dotazů ročně

Co bude dál?

Naším hlavním prostředkem jak ovlivnit svět je právo.

Budeme prosazovat úpravy zákonů, snažit se zachránit miliardy v konkrétních kauzách a podporovat lidi, kteří se rozhodnou sami něco zlepšit.

Hlavním místem vstupu organizovaného zločinu do politiky jsou státní firmy. Soustředíme se i nadále na opatření k jejich správě. Obrovskou dírou na státní peníze je resort dopravy. Pokusíme se donutit ministerstvo přijmout schopnou strategii rozvoje dopravy. Podnikneme všechny právní kroky, abychom zastavili investici ČEZu do rekonstrukce Prunéřova — minimálně než vznikne nezávislý audit. Největším rizikem je miliardové prodražení projektu. Velká část naší práce zůstane mravenčí — pokračujeme v podpoře malých sdružení a jednotlivců, kteří zlepšují svět v lokálním měřítku.

A jak můžete pomoci vy?

Buďte Občanem 2.0! Ukažte, že nejste lhostejní.

Postavte se s námi na stranu slabších proti těm, co zneužívají svoji moc. Řekněte ne kmotrům, korupci a klientelismu.

Podpořte finančně Pomozte nám v naší práci.

Vaše pravidelná podpora nám pomůže dlouhodobě sledovat zákony a kauzy, které ovlivňují budoucnost nás všech.

Zkuste právní stáž Vyzkoušejte si právo v praxi.

Jste-li studenti práv, získejte u nás praktické zkušenosti z živých případů a pomáhejte dobré věci.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.