O nás

Vize

Naší vizí je svobodná, prosperující a odpovědná
společnost...

Nabídka práce

Pracujte v EPS a pomožte zlepšovat
společnost a pomáhat lidem.

Poznejte náš tým

Právní odborníci na prosazování ideálů a jejich silné zázemí.

Dárci

Děkujeme.
Bez jejich pomoci by to nešlo.

Hospodaření a finance

Nejde nám o zisk a hospodaříme
transparentně.

Publikace

Řada právních manuálů, analýz
a případových studií.

Časté dotazy

Hájíme něčí zájmy? Máme čisté svědomí? Přečtete si odpovědi na časté dotazy.

Partneři

Spolupracujeme s různými
organizacemi z celé Evropy.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.