Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Jsme organizace lidí, kteří převážně právními nástroji společně přispívají k rozvoji demokracie a občanské společnosti, a řeší závažné společenské problémy.

Vznikli jsme v roce 1995 a nyní jsme největší právní kanceláří svého druhu v České republice s pobočkami v Brně, Praze a Ostravě. Od roku 2005 působíme i na evropské úrovni, sídlíme v Krakově a v Bruselu.

  • prosazujeme právní řešení závažných společenských problémů,
  • spoluvytváříme zákony, které ruší propojení politiky a byznysu,
  • jsme nezávislí – financovaní hlavně granty zahraničních nadací,
  • řídíme se Pravidly transparentnosti neziskových organizací,
  • spolupracujeme s občany, studenty, politiky i úředníky.

Naše vize

„Naší vizí je svobodná společnost, jejíž členové cítí spoluodpovědnost za věci veřejné, včetně stavu planety Země, a kde každý může usilovat o osobní štěstí. Primárně právními nástroji se zasazujeme o to, aby v takovéto společnosti žily současná i budoucí generace.“

Máme 4 sekce

Právní servis pro občany

Za 18 let naší existence jsme pomohli tisícům lidí zorientovat se ve svých právech a umět je používat. Podporujeme občansky angažované lidi. 

Odpovědný stát

Zejména legislativní cestou chceme posílit nezávislost rozhodování politiků a úředníků a dosáhnout toho, že stát bude lépe hospodařit se zdravím i penězi každého z nás.

Odpovědné firmy

Měníme evropskou legislativu s cílem posílit právní odpovědnost velkých firem a dlouhodobě tak předcházet závažným poškozením přírody a porušování lidských práv, a ochránit podnikatele i zákazníky. 

Odpovědná energie

Našim cílem je přesvědčit evropské státy, aby začaly hledat příležitosti v obnovitelné energetice a nastavily pravidla pro plynulý přechod k moderním způsobům získávání energie. 

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.