Eliška Bartošová

Komunikace s veřejností

"EPS je sen píáristů. Je to organizace, o které se dobře píše a mluví v superlativech. Všechno je to totiž pravda, lidé tady dělají skvělou práci pro společnost a je radost být toho součástí."

Eliška se stará o to, aby EPS dodával veřejnosti aktuální, kvalitní a důležité informace. Vydává informační bulletin pro dárce a příznivce. Je autorkou manuálu Komunikace pro lokální občanské iniciativy. 

Absolvovala půlroční stáž v Madridu, kde zpracovávala rešerši dokumentů o společenské odpovědnosti korporací a korporátní odpovědnosti. Tématu se věnovala i ve své diplomové práci, v níž srovnala principy konceptu společenské odpovědnosti malých a středních podniků s principy sociálního podnikání.
 
Je spoluautorkou publikací Pospolitosti nikdy dosti a Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny.
 

https://www.facebook.com/eliskabartosova

Eliška Bartošová

zpět na celý tým

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.