Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Hana Sotoniaková

Právnička

"Z domu si odnáším, že většina má brát ohledy na zájmy a potřeby menšiny. A v tomto duchu se v EPS pracuje. Nelze mluvit o svobodné společnosti za stavu, kdy prosazování práv většiny znamená vlastně osekávání práv menšiny. EPS vnímám jako mozaiku zajímavých osobností sdílejících společné cíle."

Za studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se specializovala na správní právo, ústavní právo a lidská práva. Absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudě a dva roky pracovala v advokátní kanceláři.

Od roku 2011 pracuje v sekci Servis pro občany a sídlí v Ostravě. Spolupracuje se sebevědomými Občany 2.0, kteří se aktivně zapojují do veřejného života. Na práci v EPS ji baví, že může myslet inovativně a potkávat zajímavé lidi.

Hana Sotoniaková

zpět na celý tým

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.