Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Josef Karlický

Právník

V EPS se zabývá problematikou povolenek na emise skleníkových plynů. V souvislosti s žádostí České republiky o bezplatné povolenky poukazoval na protiústavnost zákona přijatého ve formě tzv. „přílepku“. Vypracoval k tomu řadu právních podání a analýz, vedl jednání s předními politickými představiteli, které upozorňoval na právní i věcné vady celého procesu.

Ve spolupráci s Hnutím DUHA připravil koncept zákona o snižování emisí skleníkových plynů prezentovaný v kampani Velká výzva. Dále se věnuje Státní energetické koncepci a také konkrétním právním kauzám spjatým s obnovou elektrárny Prunéřov či provozem automobilky Hyundai v Nošovicích.

Josef Karlický

zpět na celý tým

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.