Kristína Šabová

Právnička

"Práca v EPS mi umožnuje zmysluplne uplatňovať moje právnické vzdelanie a osobné presvedčenie v prospech spoločnosti a krajiny. EPS považujem za kvalitnú organizáciu, za ktorou stojí silný tím ľudských osobností a som rada, že môžem byť jej súčasťou."

Kristína se v EPS věnuje otázkám snižování emisí skleníkových plynů v rámci států EU a mezinárodní spolupráci. Vytvořila a stará se o databázi dokumentů týkajících se problematiky změn klimatu. Poskytuje v ní stávající i navrhované legislativní dokumenty, analýzy, odpovědi na základní otázky související s ochranou klimatu právní cestou a celou řadu souvisejících materiálů.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V průběhu studia působila jako dobrovolnice ve vícero neziskových organizacích. Tématem její diplomové práce byla Korupce a klientelismus, v rámci kterých se věnovala zejména porovnávání právní úpravy této problematiky na mezinárodní a národní úrovni. Po ukončení studia nastoupila do EPS na práci v sekci Odpovědná energie.

Kristína Šabová

zpět na celý tým

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.