Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Martin Fadrný

Vedoucí sekce Odpovědný stát

"Na práci v EPS mě baví to, že právo – alespoň někdy – funguje. Totiž že dává možnost postavit se státu nebo jiným silným hráčům když neplní svou úlohu anebo nejednají podle pravidel. Oceňuju také to, že EPS se snaží jít k příčinám problémů, pomáhat lidem v jednotlivých kauzách a tam, kde se ukazuje širší problém, navrhnout a prosazovat systémové řešení."

V EPS nejprve vedl program zaměřený na ochranu občanů před hlukem a na environmentální, finanční a správní aspekty výstavby dopravní infrastruktury. V současné době se zaměřuje na problematiku transparentnosti a odpovědného výkonu státní správy v oblasti energetiky a dopravy. Právně se věnoval případům v oblasti územního a stavebního řízení, procesů EIA a SEA, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, horního zákona, ochrany veřejného zdraví a přístupu k informacím. Účastní se mezinárodních projektů monitorujících implementaci evropského práva.

S EPS spolupracoval již v průběhu studia jako dobrovolník, stálým zaměstnancem je od roku 2001. 

Martin Fadrný

zpět na celý tým

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.