Petr Bouda

Právník

"Do EPS mě přivedl pracovně-právní program a možnost vyzkoušet si správní právo, tedy i právo životního prostředí v praxi. Nejsem typ aktivisty, který by se přivazoval ke stromům nebo šplhal na komíny, a současně rád svou prací a svými znalostmi práva přispěji k ochraně životního prostředí. Přesně to mi Ekologický právní servis umožňuje."

Petr studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a poté Masarykovy univerzity. Specializoval se na správní právo a na problematiku lidských práv. Ve své diplomové práci „Zákaz diskriminace. Analýza problému s ohledem na právní úpravu EU a ČR“ se zabýval českým antidiskriminačním zákonem. V současnosti je doktorandem na katedře právní teorie na Právnické fakultě MU v Brně a zároveň zaměstnancem EPS v programu Odpovědná energie. Zpracovává právní analýzy související s ochranou životního prostředí a se stavebním právem. Jako doktorand se zabývá problematikou interpretace lidských práv 3. generace. Je také absolventem 10. ročníku Školy lidských práv.

Petr Bouda

zpět na celý tým

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.