Právní vzory

PDF Vzor přihlášení o.s. do řízení (29.5 KB)

PDF Vzor odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení (47 KB)

PDF Vzor přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním (40 KB)

PDF Vzor návrhu na registraci o.s. (36.5 KB)

PDF Vzor stanov spolku (21.32 KB)

PDF Vzor zápisu s potvrzením členství ve spolku (31 KB)

PDF Vzor zápisu z ustanovující schůze spolku (20.56 KB)

PDF Vzor žádosti o informování o zahajovaných řízeních (34 KB)

PDF Vzor žádosti spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních (35.5 KB)

PDF Vzor vyjádření EIA (34.5 KB)

PDF Kontrolní dotazník EIA (90.5 KB)

PDF Vzor námitek k územnímu plánu (37.5 KB)

PDF Vzor námitek pro územní řízení (43.5 KB)

PDF Vzor podnětu ke krajské veterinární správě (31.5 KB)

PDF Vzor žádosti o informace (32.5 KB)

PDF Vzor petice (48.5 KB)

PDF Vzor podnětu k Úřadu pro ochranu osobních údajů (33.5 KB)

PDF Vzor smlouvy o výpůjčce veřejného pozemku (34.5 KB)

PDF Vzor žádosti o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě (35.5 KB)

PDF Vzor trestního oznámení (33.5 KB)

PDF Vzor oznámení o přestupku podle § 67 odst. 2 zákona o přestupcích (32.5 KB)

PDF Vzor podnětu k vymáhání škody po úřednících (43 KB)

PDF Vzor stížnosti na chování úředníka (33 KB)

PDF Vzor uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu (34.5 KB)

PDF Vzor stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (32.5 KB)

PDF Vzor oznámení shromáždění (36 KB)

PDF Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (35 KB)

PDF Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení (36 KB)

PDF Žádost o provedení měření hluku (29.98 KB)

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.