Právní vzory

PDF Přihlášení spolku do řízení (36 KB)

PDF Odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení (50 KB)

PDF Přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním (42 KB)

PDF Zápis s potvrzením členství ve spolku (34 KB)

PDF Zápis z ustanovující schůze spolku (46.5 KB)

PDF Žádost o informování o zahajovaných řízeních (37 KB)

PDF Žádost spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních (39 KB)

PDF Vyjádření EIA (38 KB)

PDF Kontrolní dotazník EIA (90 KB)

PDF Námitky k územnímu plánu (36.5 KB)

PDF Námitky k územnímu řízení (48 KB)

PDF Podnět ke krajské veterinární správě (34.5 KB)

PDF Žádost o informace (35 KB)

PDF Petice (44 KB)

PDF Podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (37 KB)

PDF Žádost o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě (37.5 KB)

PDF Trestní oznámení (34.5 KB)

PDF Oznámení o přestupku podle § 67 odst. 2 zákona o přestupcích (35 KB)

PDF Podnět k vymáhání škody po úřednících (45.5 KB)

PDF Stížnost na chování úředníka (36 KB)

PDF Uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu (36 KB)

PDF Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (35.5 KB)

PDF Oznámení o konání shromáždění (38.5 KB)

PDF Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (37 KB)

PDF Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení (35.5 KB)

PDF Žádost o provedení měření hluku (34.5 KB)

PDF Návrh na konání místního referenda (36.5 KB)

PDF Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (32.5 KB)

PDF Žádost o informace o životním prostředí (32 KB)

PDF Komentář k formuláři pro registraci u o UOOU (141.18 KB)

PDF Stanovy spolku (49 KB)

PDF Komentář ke vzorovým stanovám spolku (65.53 KB)

PDF Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku (32 KB)

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.