Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Právní vzory

PDF Vzor přihlášení spolku do řízení (29.5 KB)

PDF Vzor odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení (47 KB)

PDF Vzor přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním (40 KB)

PDF Vzor zápisu s potvrzením členství ve spolku (31 KB)

PDF Vzor zápisu z ustanovující schůze spolku (56.5 KB)

PDF Vzor žádosti o informování o zahajovaných řízeních (34 KB)

PDF Vzor žádosti spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních (35.5 KB)

PDF Vzor vyjádření EIA (34.5 KB)

PDF Kontrolní dotazník EIA (90.5 KB)

PDF Vzor námitek k územnímu plánu (37.5 KB)

PDF Vzor námitek pro územní řízení (48.5 KB)

PDF Vzor podnětu ke krajské veterinární správě (31.5 KB)

PDF Vzor žádosti o informace (33 KB)

PDF Vzor petice (48.5 KB)

PDF Vzor podnětu k Úřadu pro ochranu osobních údajů (33.5 KB)

PDF Vzor žádosti o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě (35.5 KB)

PDF Vzor trestního oznámení (33.5 KB)

PDF Vzor oznámení o přestupku podle § 67 odst. 2 zákona o přestupcích (32.5 KB)

PDF Vzor podnětu k vymáhání škody po úřednících (43 KB)

PDF Vzor stížnosti na chování úředníka (33 KB)

PDF Vzor uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu (34.5 KB)

PDF Vzor stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (32.5 KB)

PDF Vzor oznámení shromáždění (36 KB)

PDF Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (35 KB)

PDF Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení (36 KB)

PDF Žádost o provedení měření hluku (37.5 KB)

PDF Vzor návrhu na konání místního referenda (37 KB)

PDF Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (29 KB)

PDF Žádost o informace o životním prostředí (32 KB)

PDF Kometář k formuláři pro registraci u o UOOU (168.48 KB)

PDF Vzor stanov spolku (55.5 KB)

PDF Komentář ke vzorovým stanovám spolku (65.53 KB)

PDF Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku (29 KB)

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.