Tisková zpráva

Za zrušení krajského územního plánu může kraj

Nejvyšší správní soud dnes zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Právníci Ekologického právního servisu viní kraj a žádají vyvození odpovědnosti.

„Krajští politici museli dobře vědět, že postupují nezákonně, případně zákony účelově ohýbají. Měli by proto vyvodit za své činy osobní odpovědnost,“ říká programový ředitel EPS Pavel Franc.

Ekologický právní servis připomíná, že kraj dostal v průběhu příprav územního plánu několik signálů, že v návrhu jsou závažné chyby, které by mohly vést ke zrušení celého plánu nebo jeho částí. V roce 2009 žádaly desítky obcí, sdružení a jednotlivců, aby kraj do příprav Zásad konstruktivně zapojil širokou veřejnost. K návrhu obdrželi krajští úředníci od občanů 180 podání, z toho 26 námitek zástupců veřejnosti, kteří každý představují hlas stovek lidí.

“Kraj jednoduše chtěl prosadit nesmyslně drahé dálniční projekty stůj co stůj, a to i za cenu protiprávního postupu,” shrnuje Pavel Franc.

Zásady územního rozvoje měly ovlivnit životy statisíců obyvatel Jihomoravského kraje a směřování desítek miliard korun ze státního rozpočtu. Dokument, jehož přípravy stály občany minimálně 6 milionů v přímých nákladech a trvaly 4 roky, bude muset nyní kraj připravit znovu.

„Z mnoha jiných mediálně známých případů je známo, že výstavba dálnic v Česku tak či onak souvisí s korupcí a skrytým financováním politických stran. Tomu se nejlépe daří tam, kde politici odmítají zapojit veřejnost, potichu a potají plánují a prosazují velké projekty. Zrušené Zásady obsahovaly ekonomicky a dopravně neefektivní projekty, které by výstavbu páteřní dálniční sítě, mohly prodražit až o 38 miliard,“ uvádí Pavel Franc.

„Za vysloveně dobrou zprávu považujeme zrušení Zásad především proto, že jde o jasný vzkaz pro politiky, že se musí začít učit připravovat velké a drahé projekty podle pravidel, a že je možné zapojením a zájmem občanů zmenšovat prostor pro neodpovědnost a korupci,“ uzavírá právník.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.