Jsme Frank Bold

Po 18 letech činnosti přicházíme s novou značkou.

 

Frank Bold je nová značka mezinárodního týmu právníků, který je již od roku 1995 partnerem firem, občanů a společnosti. Frank Bold si bere to nejlepší z byznysu a neziskového sektoru, aby na mnoha úrovních společnosti podporoval vizi svobodné a odpovědné společnosti. Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu a advokátní kanceláře Šikola a partneři.

...

Pokračovat ve čtení

Povedlo se Hana Sotoniaková

Holešov – 3:0 pro pitnou vodu

Holešovští, kterým pomáháme chránit obří zdroj pitné vody před průmyslovou zónou, opět uspěli u soudu. Tentokrát upozornili na nedostatečné zpracování dokumentace EIA (posouzení vlivů na životní prostředí).

Aktuálně Eliška Bartošová

Stížnost na amnestii podána – a co se bude dít teď?

Na výsledek naší stížnosti na Klausovu amnestii k Evropskému soudu pro lidská práva si ještě počkáme. Může trvat až rok, než se naším případem Evropský soud pro lidská práva vůbec začne zabývat, a navíc se při rozhodování nemůže opřít o ustálenou judikaturu. 

Aktuálně Eliška Bartošová

Podali jsme stížnost na amnestii u Evropského soudu pro lidská práva

Za poškozeného ji podal advokát naší partnerské kanceláře Šikola & Partneři Pavel Černý za mohutného přispění našich stážistek Terezy Domčíkové a Doniky Zůbkové a stážisty Petra Suchánka.

Aktuálně Pavel Černý

Zapojte se do iniciativy pro otevřené vládnutí

Od roku 2011 je Česká republika členem mezinárodní iniciativy Open Government Partnership (OGP), která usiluje o podporu transparentnosti, posílení práv občanů, protikorupční opatření a využití nových technologií k rozvoji veřejné správy.

Starší články

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.