Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Odvolejte Pavla Béma, vyzývají občanské iniciativy

Aktuálně

Pražské fórum, Inventura demokracie, PragueWatch a další občanské iniciativy sepsaly otevřený dopis Pavlu Bémovi. Vyzývají ho, aby se neodkladně vzdal svého poslaneckého mandátu.

Výzva byla Bémovi odeslána e-mailem již v neděli 24.3. Protože Bém odmítl rezignovat na svůj poslanecký mandát, chtějí zmíněné iniciativy pokračovat ve svém tlaku na jeho odstoupení a snaží se získat pro svou výzvu co nejširší veřejnou podporu. 

Pokud s textem výzvy souhlasíte, můžete k ní připojit svůj podpis.

„Obsah zveřejněných rozhovorů Pavla Béma s podnikatelem Janouškem bohužel pouze dokresluje a potvrzuje znepokojivé informace, které jsme měli o poměrech na Magistrátu hl. města Prahy za Bémova vedení z jiných zdrojů. Ve chvíli, kdy tyto závažné skutečnosti konečně vyšly najevo, by měla dát veřejnost jasně na srozuměnou, že politik, který takto zneužil svého postavení, nemůže setrvávat v jakékoli veřejné funkci. Považujeme to za věc elementární demokratické hygieny. Současná kauza je podle nás dalším důležitým rozcestníkem, kdy reakce společnosti rozhodne o tom, zda se budeme nadále hlouběji zanořovat do nevábného bahna zdejší politické ne-kultury či nikoli.“

K výzvě se mimo jiné připojili:

Jiří Dědeček, spisovatel a písničkář
Petr Jarchovský, scénárista
Vladimír Karfík, literární vědec
Ladislav Hejdánek, filosof
Olga Sommerová, režisérka
Milan Lyčka, religionista
Antonín Kostlán, historik
Jan Bouzek, archeolog
Tomáš Císařovský, malíř
Erika Bornová, výtvarnice
David Čálek, kameraman a režisér

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.