Články v rubrice Analyzujeme

Analyzujeme Eliška Bartošová

Proč je důležitá kontrola financování stran?

Představujeme analýzu Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace.

Analyzujeme Petr Bouda

Minianalýza návrhu ODS k NKÚ

EPS zanalyzoval návrh ODS na nahrazení kontroly NKÚ ve státem a obcemi vlastněných firmách finančními audity.

Analyzujeme Martin Fadrný

Jak super je superstrategie?

Ministerstvo dopravy zveřejnilo pracovní verzi strategického dokumentu, tzv. „superstrategie“. Dnes končí její připomínkování.

Analyzujeme Jiří Nezhyba

Problematika nezávislosti výkonu státní správy

Nezávislost jako předpoklad pro kvalitní výkon státní správy je především na úřadech územních samosprávných celků negativně...

Analyzujeme Pavel Franc

Hodnocení společenské odpovědnosti

Právníci Ekologického právního servisu provedli analýzu, která má odpovědět na to, jak odpovědně se chová těžařská firma...

Analyzujeme Pavel Černý

Úředníci nenesou odpovědnost

Za jeden z hlavních problémů našeho státu považuje EPS skutečnost, že úřady a zejména konkrétní úředníci, kteří vydávají...

Analyzujeme Karolina Klanicová

Soudní přezkum územních plánů

Zákonem o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.) byl s účinností od 1. 5. 2007 do části třetí, hlavy druhé soudního...

Analyzujeme Pavel Černý

K nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud nálezem ze dne 19.11.2008 sp.zn. Pl. ÚS 14/07 vyhověl ústavní stížnosti, kterou podali v červenci 2007 obce Bavory a...

Analyzujeme

Podívejte se, jak ministerstvo naložilo s připomínkami

Ekologický právní servis připravil stručnou analýzu vypořádání připomínek veřejnosti k Politice územního rozvoje.

Starší články

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.