Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Odvolání ministra Pospíšila. Výzva Nečasovi

Občan 2.0

Odvolání ministra spravedlnosti Pospíšila přišlo zrovna v době, kdy se začínalo zdát, že by justice a státní zastupitelství mohly začít konečně plnit svou roli v boji proti korupci.

Premiérovo zdůvodnění nás nepřesvědčilo, že jeho cílem nebylo tento proces ochromit.

Dali jsme dohromady otevřenou výzvu 36 organizací, ke které se od pátku odpoledne připojilo již téměř 700 lidí.

Vyzýváme Nečase, aby navrhl schopného a důvěryhodného kandidáta na nového ministra, nepodléhal politickým tlakům při obsazování postu vrchního státního zástupce v Praze a neposílal nás zase zpátky do středověku.

Podpořte i vy.

Z výzvy

"Vaše zdůvodnění překvapivého odvolání ministra působí za těchto okolností již na první pohled jako zjevná záminka. Vyzýváme Vás tímto, abyste veřejnosti dokázal, že tím skutečným důvodem pro odvolání ministra nebylo tento proces ochromit. Veřejnost čeká na Vaše konkrétní činy – výběr důvěryhodného kandidáta na funkci ministra spravedlnosti, který bude okamžitě jmenovat vrchního státního zástupce v Praze v souladu s návrhem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a bez ohledu na politické tlaky.

V současné kritické situaci je naprosto zásadní, aby ministr spravedlnosti disponoval nejen potřebnými odbornými znalostmi, ale také důvěrou veřejnosti a byl zárukou řádného dovršení reformních kroků, které ministerstvo spravedlnosti a nejvyšší státní zastupitelství započalo. V neposlední řadě to musí být i osoba, která by garantovala pokračování nekompromisních kroků justice vůči případům korupce a zneužívání veřejných prostředků. V současné době diskutovaní kandidáti přitom tyto kvality rozhodně nesplňují."

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.