Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Na Severní Moravě vzroste právní povědomí občanů

Radíme

Ekologický právní servis zahajuje nový projekt s názvem Satelity právního ekoporadenství.

Jádrem tohoto projektu je poskytování rozšířeného právního ekoporadenství grass-rootovým organizacím zabývajícím se ochranou životního prostředí, které sídlí v  Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Mezi stávající partnery projektu patří 5 místních sdružení: Vzduch, Hrádky beze skládky, Naše Beskydy, Ostravice Zelená a OV ČSOP Vsetín. 

Občanské sdružení Hrádky beze skládky vzniklo za účelem postavit se snahám města Valašské Meziříčí o změnu územního plánu, která by umožnila vybudování skládky komunálního odpadu v těsné blízkosti bytové zástavby. Díky důsledné argumentaci se občanskému sdružení podařilo upozornit na pochybení města a záměr pozastavit.

V rámci projektu bude EPS realizovat školení a konzultační návštěvy, zasílat právní informace a poskytovat právní rady v konkrétních kauzách. Každá aktivita bude šita na míru skutečným potřebám jednotlivých partnerů.

Cílem projektu je zprostředkovat laické veřejnosti informace o řešení jejich problémů v oblasti životního prostředí právní cestou. Souvisejícím efektem je také aktivizace a podpora grass-rootových organizací, které hrají velkou roli v utváření občanské společnosti.

Občanské sdružení Hrádky beze skládky: zdenek.adamec@email.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.