Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Dá vláda zelenou zveřejňování smluv?

Ve čtvrtek 19. července bude vláda jednat o návrhu klíčového protikorupčního zákona, který z iniciativy poslance Farského (TOP09 & Starostové) předkládá 50 poslanců a poslankyň ze všech parlamentních stran.

Podle návrhu by měla většina smluv uzavřených veřejnými institucemi nabýt účinnosti teprve v okamžiku jejich zveřejnění v jednotném internetovém registru, který k tomu zřídí Úřad vlády. Protikorupční organizace byly k přípravě zákona přizvány a považují jej za dobře připravený návrh.

„Je to zcela zásadní protikorupční opatření s minimálními zaváděcími náklady, a přitom s okamžitým účinkem. Na Slovensku jej zavedli v lednu 2011 a od té doby přineslo podle odhadů úspory asi 20 %. Navíc je to jeden z prvních protikorupčních návrhů, u kterých není už od počátku patrná snaha udělat jen polovičatou změnu. Proto jsme se spolu s dalšími organizacemi rozhodli na podzim návrh podpořit společnou kampaní, aby ho bedlivě sledovala veřejnost, a poslanci ho nemohli snadno shodit pod stůl. Jan Farský je příkladem, že poslanci mohou dělat i užitečné věci,“ řekl David Ondráčka z Transparency International.

„Povinnost zveřejnit se bude týkat všech smluv uzavřených vládou, ministerstvy, kraji, obcemi a dalšími veřejnými institucemi, které jsou povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím a to bez ohledu na výši uzavřené částky. V omezeném rozsahu budou muset smlouvy zveřejňovat i obchodní společnosti, které jsou těmito institucemi zřizovány. Pokud instituce odmítne smlouvu zveřejnit, hrozí jí pokuta až pět milionů korun. Návrh je to dobrý, doporučujeme ho v tomto znění co nejdříve schválit,“ řekl Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.

„Kromě smluv k veřejným zakázkám pod půl milionu korun pomůže veřejný registr vnést světlo do oblasti prodejů a nákupů majetku v řádu minimálně desítek miliard ročně. Díky automatickému zveřejňování nebudeme muset zatěžovat soudy s úplně banálními a předem vyhranými případy, v nichž nám úředníci nechtějí vydat smlouvy, o které žádáme podle současného zákona,“ řekl Jan Kotecký z Oživení.

Na připomínkování návrhu zákona se podílel Ekologický právní servis, Otevřená společnost, Oživení a Transparency International.
Zákon dále podporuje Nadační fond proti korupci, Naši politici o.s., Glopolis, Brnění, Respekt institut, Život & Prosperita o.s.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.